Loading...
ZS Padina SK 2018-03-18T19:29:17+00:00

SPOLOK ŽIEN PADINA

S dočasnými prerušeniami funguje od roku 1923 združenie žien v Padine. Dnešné združenie pôsobí od roku 2003 a jeho činnosť je založená na zachovaní a kultivácii ľudovej tvorby, humanitárnej činnosti, ekologických aktivitách, rekreácii a cestovnom ruchu, ako aj výchove žien. Neustále rozvíjajú svoju spoluprácu a ich práca sa prezentuje oveľa ďalej ako Padina, v krajine aj v zahraničí. Aktívni členovia, okolo 30 sa stará o Etno dom v Padine.

Jej výsosť tekvica

Jej výsosť tekvica – potravina a liek sa realizuje od roku 2009. Rôzne špeciality sú zdobia stôl venovaní tekvici, zatiaľ čo kultúrne podujatia, raňajky a vzdelávacie prednášky, sa vykonávajú priebežne počas tejto udalosti. Táto udalosť sa v priebehu rokov rozrástla na oveľa väčší prejav a hostia sa zhromažďovali z rôznych častí krajiny, okrem všetkého obsahu uvoľnili so slovenskou ľudovou hudbou.

Etno dom

Iniciátori nastavenia slovenského etnického domu so skupinou občanov boli práve členky združenia žien. Prispôsobením a zariadením domu s exponátmi z 19. storočia daroval tento tím ľudí svojej osade na počesť 200 rokov osídlenia Padiny. Toto je bývalý dom, kde žil cirkevník, ktorý teraz vlastní evanjelická cirkev. Zbieraním autentických exponátov v obci sa ukázalo, ako domácnosti kedysi to vyzerali. Vo vstupnej miestosti je história Padiny s originálnymi starými fotografiami. Vybavené ú tiež obývacia izba a spálňa, rovnako ako aj malá kuchyňa. Toto zariadenie je tiež v dispozícii návštevníkom s primeraným vysvetlením minulého života a práce ľudí v Padine.

FOTO GALÉRIA