Pozorišne predstave 2018-03-27T08:22:53+00:00

Nekoliko godina postojanja sasvim je dovoljno za nastanak sedam predstava za čiju se produkciju podpisuje KOKRAM. Žanrove od drame do komodije, tridesetak aktivnih članova izvodilo je pozorišne komade, dok se neki i dalje igraju. Kreativnošću rešavaju mnoge probleme, poput scenografije i kostimografije, pošto ih uglavnom sami prave. Prezentuju svoj rad i na pozorišnim festivalima, tako da poseduju niz priznanja i nagrada. Ističu, da je veoma važan segment da kroz ovaj vid umetnosti rade na očuvanju slovačkog jezika.

Novi Proteus

tekst: Dragan Karlečik
režija: Svetlana Gaško

više

Mrak

tekst: Dragan Karlečik
režija: Dragan Karlečik

više

O ljubavi

tekst: Dragan Karlečik
režija: Dragan Karlečik

više

Boing boing

tekst: Marc Camoletti
režija: Danka Toman

više

Čarobnjak iz Oza

tekst: Frenk Baum
režija: KOKRAM

više

I na U

tekst: Dragan Karlečik
režija: Danka Svetlik i Dragan Karlečik

više

Bure Baruta

tekst: Dejan Dukovski
režija: Ivan Kornović

više