Loading...
Kolektív kreatívnych amatérov – KOKRAM 2018-03-20T22:10:29+00:00

KOKRAM

Kolektív kreatívnych amatérov – KOKRAM plní svoje ciele v oblasti rozvoja a zachovania tradície ochotníckeho divadla prostredníctvom divadelných predstavení pre deti a dospelých v miestnej komunite ale aj v zahraničí, rôznymi kultúrnymi podujatí, súťaží, festivalov a pod., S cieľom zvýšiť kultúrny život v Kovačici na vyššiu úroveň a vytvoriť podmienky pre lepšie využívanie voľného času pre spoluobčanov, predovšetkým mladých ľudí. Vždy otvorenými dvermi pre všetkých ľuďom veselého ducha!

Divadelné predstavenia

Niekoľko rokov existencie stačí na sedem predstavení, ktorých výrobu podpisuje KOKRAM. Rôzne žánre od dramatu až po komédiu, tridsiati aktívni členovia doručili, ale stále vykonávajú niektoré kúsky. Kreativitou sa sa snažua doriešit rôzne problémi, ako je scénografia a návrh kostýmov, pretože ich hlavne vytvárajú sami. Prezentujú svoju prácu na divadelných festivaloch, takže majú sériu ocenení a cien. Zdôrazňujú, že je to veľmi dôležitý segment, ktorý prostredníctvom tohto aspektu umenia pracuje na zachovaní slovenského jazyka.

Viac

Výstavy

Priestor KOKRAM-u je zaujímavý pre organizovanie rôznych výstav. Omaľovaný v čiernom nie je náhoda, malá scéna to vyžaduje, zatiaľ výstavami tiež imponuje. Väčšinou sú to výstavy neafirmovaných umelcov, pre ktoré je veľmi dôležité nájsť kútik, odkiaľ môžu dosiahnuť svoje ciele. Samozrejme, je veľkou cťou vystavovať diela už známych umelcov. Okrem výstavy sa priestor stáva aj miestom kreatívneho vzdelávania a diskusie, kde mladí umelci a návštevníci majú možnosť s nimi hovoriť.

Viac

Večery poézie a filmu

Charles Buckowski, Tom Waits, Edgar Alan Po, William Blake, lord Byron sú len niektorí z obrov, ktorím boli venované večiery v KOKRAM-e. Napriek tomu, že návšteva takýchto podujatí nie je masívna, veľké pobavenie amatérov, ktorí spracovali to isté, umožnilo divákom, aby sa v takýchto podnikoch tak trochu tešili.

Viac

Humanitárne divadelné vikendy

Ten, kto koná dobro, z neho každý očakáva, ďalšie dobré! slová sú Ivu Andrića, ktorými sa môže riadiť realizácia humanitárnych divadelných víkendov. Konkrétne ide o akciu, ktorú organizuje KOKRAM v prvom štvrťroku. Prostredníctvom hrania viacerých hosťovských divadelných výkonov sa výsledok prejavuje v peňažnej pomoci občanom, ktorím sú potrebné na liečbu vážnych chorôb a životných situácií.

Viac

Dokumentárny film o KOKRAM-e v produkcii ART SMART – Nový Sad, 2016