Loading...
Dolnozemski slovaci 2018-03-20T11:47:16+00:00

DOLNOZEMSKÍ SLOVÁCI

Táto stránka je výsledkom prvej fázy projektu Portál slovenských združení, ktorý bol financovaný Pokrajinským sekretariátom pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny. Rozvojový trend sa prejavuje v zhromažďovaní združení zaoberajúcich sa kultúrou, umením a tradíciou slovenskej národnej komunity.

Kreatívne centrum
pre cestovný ruch
umenie a kultúru

Kolektív kreatívnych amatérov
KOKRAM

Rock music club
UNDERGROUND

Združenie KOMAR

Kreatívne združenie
Viliama Figuša Bystrého

Club
KREATORNICA

Ženský spolok
KOVAČICA

Ženský spolok
PADINA

Etno múzeum Petraš

Etno múzeum
PETRAŠ

Memoriálne stredisko
DR. JANKA BULIKA

FOTOGRAFI